ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ខ្លាំងបាត់ខ្នង់ធំណាស់!

(កណ្ថាល) មិនដឹងខ្នងធំប៉ុនណាទេលោកអើយសូម្បីអ្នកសារព័ត៌មានក៏ហានគំរៀមដាក់កុកដែរគ្រាន់គ្នា ផ្សាយនូវអ្វីដែលជាកាពិតតែបែរជាជេប្រមាទគ្នា ថែមទាំងគំរៀមអាងខ្នង។ សូមលោកមន្រ្តីមូលដ្ឋាន លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុក ជាពិសេសសំណូមពរដល់ ឯកឧត្ដមគង់ សោរភ័ណ្ឌ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាល សូមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានខ្នងបង្អែកផង។ ដោយសារតែប្រភេទមនុស្សបែបនេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលមិនពេញចិត្ដដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សយើង នេះជាហេតុផលគួរថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានគួរយកចិត្តទុក្ខដាក់។ ចំពោះករណីជម្លោះព្រំដីនេះបានកើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយតែមន្រ្តីមូលដ្ឋានអសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយទើបមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ ចំពោះសកម្មភាពនេះបង្កដោយលោកសែន សេងហុង ឃុំសំប៉ានក្រោមឃុំព្រែអំបិល ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល។

ករណីជម្លោសនេះកើតឡើងថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

ទំនាក់ទំនង់ាពានិជ្ជកម្ម Tell 070500010!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *