ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មាននយោបាយ

ឯកឧត្តម ម៉ាត់ សេត បានចុះ…….!

ឯកឧត្តម ម៉ាត់ សេត អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពត អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពត លោកជំទាវ យ៉យ នីតា ប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងសង្កែ !

និងមានការចូលរួមពី ប្រធាន អនុប្រធាន សមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ត រួមថ្នាក់ស្រុក ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំ បេក្ខជនពេញសិទ្ធិ-បម្រុង នៃឃុំត្រពាំងសង្កែ បានចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតាមខ្នងផ្ទះក្នុងឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *