ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីប្រកាស!!!!!

នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា សូមជម្រាបជូនសាធារណៈជនជ្រាបថា ក្នុងករណីប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណា ដែលរងគ្រោះដោយសារកម្ចីខុសច្បាប់ ឬកម្ចីអនឡាញជាដើម ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានរងគ្រោះអាចទំនាក់ទំនង ទៅកាន់លេខ 023 72 68 22 ឬទៅ ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ នៅនាយកដ្ឋាន ប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា ដែលមាន ទីតាំងនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង ៧៖៣០នាទី ដល់ម៉ោង ១១៖៣០នាទី និងពេលរសៀល ចាប់ពី ម៉ោង១៤៖៣០នាទី ដល់ម៉ោង១៧៖ ៣០នាទី។ ដោយ L42

សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *