ព័ត៌មានជាតិ

ត្រ ពាំ ង ស ង្កែ…!

(ខេត្តកំពត)÷ នៅវេលាម៉ោង៩:០០ព្រឹក ថ្ងៃ២២.០៨.០២២ គណកម្មការសហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត សហការណ៍ ជាមួយនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលជលផល ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល លោកអភិបាលរងស្រុកទឹកឈូ មេឃុំត្រពាំងសង្កែ មេភូមិទាំង៣ភូមិក្នុឃុំត្រពាំងសង្កែ ចុះវាស់វែង ចុះចុចGPSកំណត់ព្រំប្រទល់សហគមន៍គ្រប់គ្រងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងការចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ ដោយអាជ្ញាធរ ពីថ្នាក់មូលដ្ឋាន រហូតដល់ថ្នាក់ជាតិ ងាយស្រួលដល់សហគមន៍ គ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ ដែលក្នុងតំបន់គ្របគ្រងសហគមន៍ ៕
#រាយការណ៍ពី L010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *