ព័ត៌មានជាតិ

លោក សេន សាប៊ីល អនុប្រធាន…!

(ខេត្តកំពត) លោក សេន សាប៊ីល អនុប្រធាន CMYA ខេត្តកំពត តំណាងឲ្យឯកឧត្តមប្រធាន ម៉ាត់ សេត បានចុះសាកសួរសុខទុក្ខ និងនាំអំណោយចែកជូនចាស់ជរាក្រីក្រចំនួន៤គ្រួសារ ស្ថិតនៅភូមិកំពង់ក្រុង ឃុំកំពង់គ្រែង ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត។
រសៀលថ្ងែទី19 ខែសីហា ឆ្នាំ2022
✏️L25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *