ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

អរ គុ ណ ក ង ក ម្លាំង ស ម ត្ថកិ ច្ច

តិចច្រឡំកន្លែងបោះតង់កម្សាន្ត ​ តាមពិតទីតាំងប្រេីប្រាស់​ ជួញដូរគ្រឿងញៀនសោះ
នៅចំណុច ឃុំភ្នំបាត ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល ។
មិនសរសើរមិនបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលា សូមបងប្អូនជាវាងពីគ្រឿងញៀនកុំជួញដូរគ្រឿងញៀនកុំជក់គ្រឿងញៀន ត្រូវឆ្លើយថាទេត្រូវឆ្លើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសុខសន្តិភាព 19/82022 / 087230000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *