ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មាននយោបាយ

ឯ.ឧ ឧ.ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជួបការសម្តែងគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯ.ឧ នាយឧត្តមសេនីយ៍ Yamazaki Koji

(ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន) ឯ.ឧ ឧ.ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត អគ្គមេបញ្ជាការរង ខ.ភ.ម និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរជើងគោក បានជួបការសម្តែងគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯ.ឧ នាយឧត្តមសេនីយ៍ Yamazaki Koji អគ្គមេបញ្ជាការកងស្វ័យការពារជប៉ុន និងនាយឧត្តមសេនីយ៍ Yoshida Yoshihide មេបញ្ជាការកងស្វ័យការពារជើងគោកជប៉ុន។ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២២ អត្ថបទអិល០៤

SL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *