ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលស្នើគ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនធ្វើទំនើបកម្មលើកម្មវិធីសិក្សា

ភ្នំពេញ៖ ឯ.ឧ សាស្រ្តាចារ្យ ឈាង រ៉ា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន ដែលកំពុងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតក្នុងវិស័យសុខាភិបាលធ្វើទំនើបកម្មលើកម្មវិធីសិក្សា ដើម្បីឱ្យស្របតាមនិយាមស្តង់ដា និងបញ្ចូលនូវអន្តរាគមន៍គន្លឹះថ្មីៗ ជាពិសេសពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ទីរពិសោធន៍ មណ្ឌលបង្ហាញត្រាប់ បំពាក់ឧបករណ៍សម្ភារសិក្សាទាន់សម័យ។
ក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាឆ្មបជាតិ អន្តរជាតិ ៥ ឧសភា ២០២៤ក្រោមប្រធានបទ «ពង្រឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈឆ្មប ដើម្បីលើកកម្ពស់សេវាថែទាំ ព្យាបាល សុខភាពមាតា ទារក និងយុវវ័យ ក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ»៕L04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *