ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងសង្កែយកគ្រឿងចក្រ!

(ខេត្តកំពត) រដ្ឋបាលឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ មានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាការពារឃុំ អាជ្ញាធរភូមិ បាននាំយកគ្រឿងចក្រ កាយរំដោះទឹក ដែលស្ទះទឹកលិចភូមិឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ តាមផ្លូវជាតិលេខ៣៣ ផ្នែកខាងជើងផ្លូវ ក្នុងភូមិកំពង់កែស ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ។
រសៀលថ្ងែទី14 ខែកក្ដដា ឆ្នាំ2022។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *