ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសិល្បះ និងកីឡា

កីឡាករម៉ូតូទឹកជម្រើសជាតិ មីន អូស្មាន់…!

តាមរយៈផរករបស់សម្ដេចធីបតីហ៊ុន ម៉ាណែតបានឲ្យថឹងថា៖

កីឡាករម៉ូតូទឹកជម្រើសជាតិ មីន អូស្មាន់ ដែលឈ្នះបានលេខ១ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍Asian Championship ឆ្នាំ២០២៤ លើវិញ្ញាសារ Novice Ski Stock

នៅទីក្រុងអូសាកា ប្រទេសជប៉ុន ថ្ងៃទី៩ មិថុនា ២០២៤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *