ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

អនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជម្រុញលើកទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តចូលរួមអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌…!

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ៖ លោកហ៊ឹង ចូច អនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលើកឡើងថា អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តសូមចូលរួមអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ឲ្យបានល្អប្រសើរ កាត់បន្ថយការចុះផ្សាយព័ត៌មានបែប ហិង្សា ញុះញ៉ង់ បញ្ឆេះ កំហឹង។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាស្នូលសម្រាប់ការជំរុញការទាក់ទាញ អ្នកវិនិយោគ ក្រុមហ៊ុន ធំៗ ទាំងក្នុងប្រទេស ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ធ្វើការសម្រេចចិត្ត ចូលមក វិនិយោគបណ្តាក់ទុនថ្មីៗ បន្ថែមទៀត ដែលទាមទារអោយយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នា។ ការលើកឡើងនេះ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ការចែករំលែកបទពិសោធន៍មូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃការសរសេរព័ត៌មានបែបសន្តិភាព! នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយស លោកស្រី ស្រី សុធាវី នាយិកាអង្គការ ក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (ក.ជ.ទ) និងអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជិត១០០នាក់៕L04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *