ព័ត៌មានសិល្បះ និងកីឡា ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្លិបនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចង់បាន Varane…!

Al-Nassr និង Al-Ittihad ចង់ចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារជនជាតិបារាំង Rafael Varane មកកាន់ទឹកដី អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតនៅរដូវកាលក្រោយ 🇸🇦

ប៉ុន្តែមិនដឆងថា Rafael Varane សរេចចិត្តបែបណា? ប្រសិនជាគាត់មកមែន ហើយចូលរួមជាមួយ Al-Nassr ពិត្តជាធ្វើឲ្យក្លិបកាន់តែអស្ចារ្យ។ ព្រោះ Ronaldo លេងនៅក្លិបនេះធន់ធានកីឡាករអឺរ៉ុបជាច្រើនកំពុងតែមកប្រកបអាជីបនៅអារ៉ាប់លីកអារ៉ាប់កាន់តែប្រសើរ។L14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *