ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញដល់ប្រទេសថៃ សួរសុខទុក្ខលោក ថាក់ស៊ីន ដល់ផ្ទះ នៅទីក្រុងបាងកក

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញដល់ប្រទេសថៃ សួរសុខទុក្ខលោក ថាក់ស៊ីន ដល់ផ្ទះ នៅទីក្រុងបាងកក ៖
lខ្ញុំបានមកសួរសុខទុក្ខបងធម៍ដល់ផ្ទះ
នៅទីក្រុងបាងកក។
ឯកឧត្តមថាក់ សុីនទោះបីមានជម្ងឺក៍
បានទទួលយើងក្នុងនាមជាបងប្អូន
ដោយមានការចូលរួមរបស់អ៊ុង អុីង
កូនស្រីពៅនិងជាប្រធានគណបក្ស
ភឿថៃផងដែរ។
ដើម្បីពង្រឺងចំណងមិត្តភាពខ្ញុំបាន
អញ្ជើញអ៊ុងអុីងប្រធានគណបក្ស
ភឿថៃទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃ
១៤និង១៥មិនា២០២៤ខាងមុខ។
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី២នាក់ជួបគ្នាមិនបាននិយាយរឿងនយោបាយ
នោះទេតែបានរំលឹកអនុស្សារីយ៍
រយៈពេល៣២ឆ្នាំនៃមិត្តភាពរបស់
យើងទាំងពីរតាំងពីឆ្នាំ១៩៩២មក។
អរគុណបងប្រុសនិងក្មួយស្រីដែល
បានទទួលខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *