ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុងព្រះសីហនុ បានប្រជុំត្រួតពិនិត្យវត្តមាន…!

ខេត្តព្រះសីហនុ÷នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤នេះ លោក ឌី ឌុម មេភូមិ១ សង្កាត់លេខ១ ក្រុងព្រះសីហនុ បានប្រជុំត្រួតពិនិត្យវត្តមានកំលាំងបងប្អូនប្រជាការពារភូមិ និងរៀបចំការងារ ដឹកនាំការអនុវត្តការងារដើម្បីភូមិ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ អនាម័យ សន្តិសុខក្នុងមូលដ្នានប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាព ។ ដោយ :តិល ភស័្ត .L42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *