ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

មន្រ្តីពាក់ព័ន្ធគួរតែយល់!

សម្ដេចធិបតីហ៊ុន ម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រី បានឯកភាពនិងជំរុញឱ្យមានការចុះបញ្ជីដីធ្លីឱ្យបានលឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឆាប់បានយកទៅប្រើប្រាស់។

ការទទួលបានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ គឺជាការទទួលបាននូវគុណតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសុវត្ថិភាពលើកម្មសិទ្ធិនៃអចលនទ្រព្យរបស់ខ្លួន។
ហេតុដូច្នោះហើយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជាមន្រ្តីជំនាញដែនដី សូរិយោដី ជាពិសេស លោកអភិបាលខត្ត និង មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមេត្តាធ្វើការដោយតម្លាភាព។ អត្តបទដោយ L02 សម្រួលអត្តបទ L14!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *