ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ករណីគ្រឿងញៀន

ព័ត៌មានបឋម៖ ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស៥នាក់ ជនជាតិចិន ៣នាក់ និងខ្មែរ ២នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀន នៅក្រុង/ខេត្តព្រះសីហនុ។
បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើកំពុងឃាត់ខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្ត។ L ៤២

ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *