ព័ត៌មានជាតិ

បទបង្ហាញស្តីពី…

ក្រសួងព័ត៌មាន ÷ ការងារគ្រប់គ្រង និងកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដោយ ឯកឧត្តម គង់ សុភី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ។
ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ នៅសាលចតុម្មុខមង្គល ទីស្ដីការក្រសួងព័ត៌មាន។ L-04

គេហទំព័រ http://sltvonline.com/
SL-TV ONLINE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *