ព័ត៌មានជាតិ

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើសេចក្ដីប្រកាសបដិសេធព័ត៌មាន

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីភាសាខ្មែរ( RFA Khmer ) ដែលបានចេញផ្សាយក្រោមចំណងជើងថា( ពលរដ្ឋសោកស្ដាយព្រែកមួយដែលខ្មែរក្រហមជីក បាត់បង់ទៅវៀតណាមក្រោយបោះបង្គោលព្រំដែន) ចង់ជ្រាប់កាន់តែច្បាស់សូមពិនិត្យមើលសេចកី្ដប្រកាសដីចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *