ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៧នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្នុងអាណត្តិទី៧ នៃរដ្ឋសភាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២៣កន្លងមក ហើយត្រូវបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ដែល ឯកឧត្ដមគតិទេសាភិបាល បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចកម្ពុជា។ ព្រមទាំងមានការផ្លាស់ប្ដូរនូវរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះៗផងដែរ ដូចជា
-ក្រសួងមហាផ្ទៃ ឯកឧត្ដម ស សុខា
-ក្រសួងការពារជាតិ ឯកឧត្ដម ទៀ សីហា
-ក្រសួងព័ត៌មាន ឯកឧត្ដម នេត្រ ភត្រ្ភា ….។
ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមមើលសមាសភាពដូចខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *