ព័ត៌មានជាតិ

លោកប៉ូល និលឯក ស្នងការរង ខេត្តកណ្ដាល…!

អមអរសាទ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ប៉ូល និលឯកត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំតែងតាំង ពីស្នងការរង នៃ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្តាល ទៅជាស្នងការរង នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសិហនុ ។
សូមជូនពរលោកប៉ូល និល ឯក ឲ្យសម្រេចកិច្ចការងារនៅខេត្តព្រះសីហនុជោគជ័យជាស្ថាពរ។
ឱ្យឆាប់ឡើងតំណែងធំជាងហ្នឹងទៅទៀត
17/08/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *