ព័ត៌មានជាតិ

ឆបោកអស់រយៈពេល 6 ឆ្នាំរងចាំមើលតើតុលាការនៅស្រុកខ្មែរយើងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបានដែរឬទេ។

ជនឆបោក

យោងតាមសម្ដីជនរងគ្រោះ សួរទៅតុលាការ
តើលោកតុលាការរឿងខ្ញុំដោះស្រាយដល់ណាហើយស្រាប់តែតុលាការឆ្លើយថាគេកំពុងតែអនុវត្តការងារ។

សម្ដីជនរងគ្រោះបានបន្តទៀតថាបើសិនជាគាត់មិនខលសួររឿងនេះទេ ក៏តុលាការមិនឆ្លើយប្រាប់ដែរ
តែបើឆ្លើយវិញ ថាគេកំពុងធ្វើការពាក្យនេះឮដដែលៗរហូត
តើខ្ញុំជាជនរងគ្រោះមានតែពីរនាក់ម្ដាយកូនហើយជនល្មើសបានបោកយកលុយខ្ញុំទៅដោយស្រួល។ហើយខ្ញុំបានប្ដឹងតុលាការ។បើតុលាការដោះស្រាយមិនចេញឲ្យខ្ញុំ។តើឱ្យខ្ញុំរំពឹងការដោះស្រាយជាមួយតុលាការយ៉ាងម៉េចទៅ

ខ្ញុំសុំអង្វរឲ្យតុលាការរកវិធានការដើម្បីដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំពីរនាក់ម្ដាយកូនផង។ពីព្រោះខ្ញុំគ្មានលុយចិញ្ចឹមកូនបន្តទៅទៀតទេ

សូមបងប្អូនរង់ចាំតាមដានតើតុលាការអាចដោះស្រាយឲ្យជនរងគ្រោះបានដែរឬទេរង់ចាំភាគបន្ត។

3/6/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *