ព័ត៌មានជាតិ

កុហកច្រើនលើកច្រើនសារហើយតែពេលនេះក្រុមហ៊ុនទុបចិត្តលែងបានហើយ។

មុខស្អាតអន់ចរិត
=========
ស្ត្រីម្នាក់ ឈ្មោះដាលីន បានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនស៊ាងសៀវឡុង
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទុកចិត្ត ឲ្យកាន់ទូរសព្ទ 3 គ្រឿង
បីគ្រឿងនោះមានលេខពិសេសៗសម្រាប់ភ្ញៀវអតិថិជនតេកម្មង់អីវ៉ាន់គ្រឿងសំណង់។
ស្រាប់តែបុគ្គលិកម្នាក់នេះបាន កុហកក្រុមហ៊ុនថាទៅការបងពីថ្ងៃតែរហូតមកដល់ពេលនេះអស់ រយៈពេល23ថ្ងៃជាងហើយ។ខាងបុគ្គលិកនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនខលទៅក៏មិនលើកទូរសព្ទថែមទាំងចុចបិទទៀតផង។
ក្រុមហ៊ុនទុកពេលឱ្យ 3 ទៅ 4 ថ្ងៃទៀតបើសិនជាមិនព្រមប្រគល់ទូរសព្ទនិងលេខឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញនោះទេក្រុមហ៊ុននិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរដើម្បីស្វែងរក បុគ្គលិកម្នាក់នេះ ឲ្យទាល់តែឃើញដែលគាត់បានលួចទូរសព្ទ របស់ក្រុមហ៊ុន

បើសិនជាបងប្អូនបានឃើញភិនភាគដូចរូបថតខាងក្រោមនេះសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យ
មកក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុននិងមាន សុគន្ធជូន

សូមបញ្ជាក់ទូរសព្ទមិនសំខាន់ទេ។តែសំខាន់លេខ
ឬឯកសារមួយចំនួន ដែលនៅក្នុងទូរសព្ទនោះ
បើប្អូនចង់បានទូរសព្ទសូមឱ្យឯកសារនៅក្នុងទូរសព្ទនោះមកឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅហើយក្រុមហ៊ុននឹងជូនទូរសព្ទនិងឲ្យទៅប្អូនវិញក៏បានដែរ។

ព័ត៌មានតាមលេខទូរសព្ទខាងក្រោម។
0976436999 សូមអរគុណ 2/6/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *