ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសិល្បះ និងកីឡា

កម្ពុជា vs ទីមោរ

Full Time
======
កម្ពុជាបានយកឈ្នះក្រុមទីមោរដោយលទ្ធផល ៤ – ០ ចូលរួមសោកស្ដាយក្រុមទីមោរ។ កម្ពុជាឈរនៅកពូលតារាងពូល A មាន៣ពិន្ទុក ដូចក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីដែតែកម្ពុជាលើសក្រាប់បាល់។ ក្រុមកម្ពុជាធ្វើបានដោយចូ ស៊ិនទិ ២ក្រាប់នាទីទី៣៨ និង ៤៥+២។ កីឡាករស រតនានាទី៧៣ និងគ្រាប់ទី៤ ដោយលឹម ពិសិទ្ធ។ ការពិតចំណុចល្អរបស់ទីមោរគឺការគ្រប់គ្រងបាល់បានល្អ តែមិនអាចធ្វើការសំរេចទីបានដោយសារការការពាររបស់ខ្សែការពារកម្ពុជារឹងមាំនឹងល្អ។
អត្តបទដោយ L14!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *