ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ែ ប ក ដេរ អស់…!

{ព័ត៌មានបឋម}….ខេត្តស្ទឹងត្រែង
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ថៃ្ង អង្គារ ទី 25 04 2023 វេលាម៉ោង (07:00 មានក្មេងស្ទាវជិៈម៉ូតូធំមួយគ្រឿងមានគ្នាពីរអ្នកបានជិៈម៉ូតូស្រោបទឺសគ្នា។
ហើយជនរងគ្រោះ ជិៈម៉ូតូមួយគ្រឿងមានគ្នាពីរអ្នកដូចគ្នា លុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុ ភូមិរាជានគល ហៅ អូរពងមាន់សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ខេត្ត ស្ទឹងត្រែងនៅម្ដុំ KTV ហៅរាត្រីជួបមិត្ត ក្មេងស្ទាវដៃដល់ដែលជិៈម៉ូតូធំមានគ្មាពីរអ្នកដែលពុំស្គាល់ថា ម៉ូតូធំនោះជាម៉ាកអ្វីទេ?
លុះមកដល់ចំណុចខាងលើក្មេងស្ទាវដែលជិៈម៉ូតូធំបានវាយមកលើក្មេងស្ទាវជនរងគ្រោះនេះតែម្ដងដោយពុំដឹងមូលហេតុ។
រាយការ >>>>L05 ខេត្ត ស្ទឹងត្រ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *