ព័ត៌មានជាតិ

ប្រជាជនតវ៉ារបាយការណ៍អភិបាលស្រុកកោះសូទិន !

សូមគោរពនិងជំរាបសួរលោកអ៊ំ លោកពូចៅវ៉ាយស្រុកកោះសូទិននិយាយបំភ្លីការពិត យកតែល្អខ្លួនឯង បើមិនបាន លោកពូឯកឧត្តម សាយ ម៉េងឈៀងទៅទេ មិនបានរុះស្ពានកាយដីទេលោកអ៊ំ គាតយល់ព្រមអោយកាយដី5ម៉ែត្របន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែគាត់មិនប៉ះពាល់ស្ពានហ្នឹងទេ ចៅវ៉ាយស្រុកហ្នឹងអត់ល្អទេអាងអំណាចនិងការពារលោកនៅវត្តពាមប្រធ្នោះនិងណាស់ ថ្ងៃនិងខ្ញុំក៍នៅក្នុងហេតុុការណ៍ផ្ទាល់និងដែរ អ្នកភូមិបានទៅស្នើសុំលើកទី1បានកាយហើយ តែលោកលុបនៅសល់ផ្លូវទឹកតូចទើបអ្នកស្រុកមិនសុខចិត្តក៍បានទៅតវ៉ាម្ដងទៀត ខ្ញុំសូមអោយលោកអ៊ំមេត្តាជួយពិនិត្យមើលនៅខាងផងលោកអ៊ុំ🙏🙏❤️
18/04/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *