ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឆក ់កណ្ដុល ជាប់…!

(ក្រាំងយ៉ូវ) ករណីឆក់កណ្ដុលការពារស្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់កណ្ដុល។ ជាអកុសលបុរសម្នាក់បានមកចាក់ប្រេងភ្លេចថាតាមភ្លឺស្រែដែលជាប់ស្រែគាត់បានឆក់កណ្ដុល ហើយជាប់ស្លាប់មិនដឹងតាំពីម៉ោងប៉ុន្មាន? លោកពូដែលជាប់ ឆក់ស្លាប់គាត់មានឈ្មោះថា  ឡេង លកករណីជាប់ឆក់ខាងលើនេះស្ថិតនៅខាង លិចភូមិអង្គ (ជាប់បឹងទទឹងថ្ងៃ) ឃុំក្រាំងយ៉ូវ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល។ករណីឆក់ខាងលើនេះប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

 

រាយការណ៍ដោយ L14!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *