ព័ត៌មានជាតិ

គណកម្មកាសហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែ បានយកថវិការចំនួន…!

ខេត្តកំពត
======
គណកម្មកាសហគមន៍នេសាទទេសចរណ៍ត្រពាំងសង្កែ បានយកថវិការចំនួន ៦២០០០០៛ តាម រយះលោក សឹម ហ៊ីម ជូនដល់ជនពិការ លោក គាត អ៊ីត មានអាយុ ៥៧ឆ្នាំ រស់នៅភូមិត្រពាំងសង្កែ ឃុំត្រពាំងសង្កែ ស្រុកទឹកឈូ កំពត ដែលមានជំងឺជាទម្ងន់និងសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ បូកគោ នៅក្រុងកំពត ថ្ងៃពុធ ទី 25 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023
ញ្ជាក់÷គាត់ពិការដោយមូលហេតុ ជាន់មីន នៅសមរភូមិ កាលគាត់នៅជាយុទ្ធជន សព្វថ្ងៃគាត់ក្រីក្រខ្វះខាតខ្លាំង ហើយសព្វថ្ងៃគាត់ជាប្រជាការពារឃុំត្រពាំងសង្កែ ផងដែរ

រាយការណ៍ដោយ L010

រៀបរៀងអត្ថបទដោយ L13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *