ព័ត៌មានជាតិ

តើចៅក្រមកាត់ក្ដីយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះ….!

==========
(រាជធានីភ្នំពេញ)យោងតាម ឯកសារ របស់ចៅក្រម «សាន ប៊ុនធឿន» ចេញដីការរក្សាការពារលើ ដី និងផ្ទះ លោក គង់ គាំ ជាបណ្តោះអាសន្ន រង់ចាំតុលាការចេញសាលក្រម សូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នា។ តើតុលាការកាត់ក្ដីរឿងលោកគង់គាំទៅជាយ៉ាងណាដែរ 13/1/20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *