ព័ត៌មានជាតិ

បងប្អូនមានចិត្តសប្បុរសធម៌ អាចជួយដល់អ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាកកំសត់!

ខ្ញុំបាទ….ឡុង ពាវ …ជាចាងហ្វាង អង្គភាពសារព័ត៌មាន sltv online សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែល នៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកបើបងប្អូនមានចិត្តសប្បុរសធម៌ អាចជួយដល់ប្អូនស្រីឆែមធា អាយុ ៣២ ប្ដីឈ្មោះស៊ីវចាន់ថន អាយុ ៣៧ឆ្នាំមានកូនប្រុសពីរនាក់ កូនបង មានអាយុ ១២ឆ្នាំកូនប្អូនមានអាយុ ៩ ឆ្នាំ រស់នៅ ឃុំរាម ភូមិរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដោយជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាត់ ក៏បាន ពឹងពាក់ដល់អង្គភាពសារព័ត៌មាន sltv online ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយរក សប្បុរសធម៌ដើម្បី ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់គ្រួសាររបស់គាត់ផងនិងដើម្បីឲ្យបានកូនចូលរៀននៅថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគាត់ យោងតាមសម្ដីប្ដីប្រពន្ធគាត់បាននិយាយថាខ្លួនគាត់មិនគិតទេ។ចំណែកការគិតធំបំផុតគឺកូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់។
ហើយគាត់អត់មាន ថវិកាចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានចូលរៀននោះទេ។ដោយសារ សព្វថ្ងៃនេះ មានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំង ។

សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជន សប្បុរសធម៌មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភ ១ ដុល្លា ២ ដុល្លា ក្តីដល់ពួកគាត់ផង
ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូន អង្គភាពយើងខ្ញុំនឹង រាយនាម និងបញ្ជាក់ទឹកប្រាក់រួចហើយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម
ចូលរួមឧបត្ថម្ភតាមរយៈ លេខ

ខ្ញុំបាទ….ឡុង ពាវ …ជាចាងហ្វាង អង្គភាពសារព័ត៌មាន sltv online សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែល នៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកបើបងប្អូនមានចិត្តសប្បុរសធម៌ អាចជួយដល់ប្អូនស្រីឆែមធា អាយុ ៣២ ប្ដីឈ្មោះស៊ីវចាន់ថន អាយុ ៣៧ឆ្នាំមានកូនប្រុសពីរនាក់ កូនបង មានអាយុ ១២ឆ្នាំកូនប្អូនមានអាយុ ៩ ឆ្នាំ រស់នៅ ឃុំរាម ភូមិរាម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ដោយជីវភាពគ្រួសារខ្វះខាត់ ក៏បាន ពឹងពាក់ដល់អង្គភាពសារព័ត៌មាន sltv online ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយរក សប្បុរសធម៌ដើម្បី ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់គ្រួសាររបស់គាត់ផងនិងដើម្បីឲ្យបានកូនចូលរៀននៅថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគាត់ យោងតាមសម្ដីប្ដីប្រពន្ធគាត់បាននិយាយថាខ្លួនគាត់មិនគិតទេ។ចំណែកការគិតធំបំផុតគឺកូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់។
ហើយគាត់អត់មាន ថវិកាចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានចូលរៀននោះទេ។ដោយសារ សព្វថ្ងៃនេះ មានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំង ។

សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជន សប្បុរសធម៌មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភ ១ ដុល្លា ២ ដុល្លា ក្តីដល់ពួកគាត់ផង
ការជួយឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូន អង្គភាពយើងខ្ញុំនឹង រាយនាម និងបញ្ជាក់ទឹកប្រាក់រួចហើយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម
ចូលរួមឧបត្ថម្ភតាមរយៈ លេខ

ABA 002643313
លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង 0969995651

ABA 002643313
លេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនង 0969995651

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *