ព័ត៌មានជាតិ

ប្រសាសន៍ ដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្ដេច អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

ព្រះសីហនុ អត្ថបទL41

វិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន ស្មាច់ដែងនឹងបឋមសិក្សារស្មាច់ដែង
បានបេីកកម្មវិធី បេីបវេសនកាល ដោយ រដ្ឋបាល ឃុំរាម ក្រុប្រឹក្សាឃុំរាម ដោយការចូលរួមក្រុមប្រឹក្សា ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ

ក្នុងនាមខ្ញុំជាសជិក សមាជិការ ក្នុងអង្គភាព SL TV online
ក៍សូមមួងស៊ួង វត្ថុសាកសិទ្ធក្នុងឆ្នាំថ្មី ថ្ងៃបេីក បវេសនកាល
ជួនពរដល់ ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យមានសុខភាពល្អ កំលាំមាំមួន
សិក្សានុសិក្សា រៀនពូកែ ប្រាជ្ញាវាងវៃ ឆ្នាំ ២០២២-ឆ្នាំ២០២៣
ធ្វេីនៅថ្ងៃ ០២.០១.២០២៣ វេលាម៉ោង ៨:០៥ព្រឹក

ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ០៩៦ ៩៩៩ ៥៦៥១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *