កូវិដ-19 ព័ត៌មានជាតិ

ពិធីសម្ភោធបេីកឲ្យ…!

អត្ថបទ L41
ព្រះហសីនុ សម្ដេច ហ៊ុន សែន ជា សម្ដេច ពុក មហាជន
ពិធីសម្ភោធបេីកឲ្យប្រេីប្រាសជាផ្លូវការ
ផ្លូវលេខ ១៤៦បេ នឹង ផ្លូវលេខ១៤៨

ក្រុមប្រឹក្សា ឃុំរាម រដ្ឋបាល ឃុំ បានរាប់ចំធ្វេី សំណាក រ៉ាប៉ាទេស រហ័ស ចំនួន៦២នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នក
វជ្ជមាន ពីរនាក់
ថ្ងៃពុធ ១៣រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ០៩៦ ៩៩៩ ៥៦ ៥១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *