ព័ត៌មានជាតិ

ប្រយ័ត្នផ្សារសាកូរ៉ា យោងតាមសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋ

ព័ត៌មានបឋម
===================
សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការទិញអ៊ីវណ្ណនៅសាគូរ៉ា។ មុននឹងបងប្អូនទិញអីវ៉ាន់សាគូរ៉ាសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលបើអីវ៉ាន់ណាមានផ្លាកចាំបងប្អូនមកសួរតថ្លៃ។តែ បើអីវ៉ាន់ណាមិនមានផ្លាកទេនោះអ្នកលក់ជាបុគ្គលិកលក់តាមមាត់ខ្លួនឯង។ សូមម្ចាស់ថៅកែហាងសាគូរ៉ាសូមមេត្តាជួយបិទផ្លាកឲ្យបុគ្គលិកលក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផង។ អីវ៉ាន់ខ្លះមានផ្លាកអីវ៉ាន់ខ្លះអត់ផ្លាកធ្វើនេះធ្វើឲ្យមានការជជែកគ្នាក្នុងការទិញអីវ៉ាន់របស់សាគូរ៉ា។ ផ្សារកូរ៉ានេះមានទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 21b ខាងត្បូងរង្វង់មូលតាខ្មៅជិត aba សូមអរគុណ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *