ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេច អគ្គមហាសេនាបតិតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្ដី កម្ពុជាចូលរួម…!

ព្រះសីហនុ ចំលង L41
បុណ្យឆ្លង សមុទ្រនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ ក្រោម ធិបតី សម្ដេច អគ្គមហាសេនាបតិតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្ដី កម្ពុជា

សម្ដេច ពុក នាំមកនៅ សន្តិភាព
ក្រោយពីរជំងឺ កូវិត ១៩ ធួស្បេីយបានរៀបពិធីនះឡេីងក្នុងទឹកដី តារារះទិសនិរតី (ពាក្យស្លោក) ជាច្រេីន
ខ្មែរ ធ្វេី បាន .ដេីម ឈេី ចាំ ស្នេហ៍ .ដង្ង្ហេីម សន្តិភាព
១០.១២.២០២២
ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ០៩៦ ៩៩៩ ៥៦ ៥១

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *