ព័ត៌មានសិល្បះ និងកីឡា

អ្នណាខ្លះ Fan ព័រទុយហ្គាល់?

(កាតា) នៅថ្ងៃទី28 ខែវិច្ឆកា នេះ ក្រុមព័រទុយហ្គាលត្រូវជួបជាមួយ ក្រុម អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ដែលជាជំនួបក្នុងពូល H ប្រសិនបើ Portugal យកឈ្នះប្រកួតនេះទៀតមានន័យថាក្រុមលោកសាន់ទូសនឹងឈរកំពូលតារាងមាន ៦ពិន្ទុកប្រដកជាទៅវគ្គបន្ទាប់។ ពូល H មានក្រុម Portugal Ghana south Korea និង Uruguayan ។ ការប្រកួតទីបីបើកូរ៉េត្រឹមស្មើឬចាញ់ ហ្កាណានោះ ព័រទុយហ្គាល់ច្បាស់ណាស់នឹងឡើ១៦ក្រុម។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *