ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តើពិភពលោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើ….!

(រុស្ស៊ី-អ៊ុយគ្រែន) ការវាយប្រហារលើរោងចក្រនុយក្លុយអ៊ែនៅអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងម្ដងទៀតហើយ។ ប៉ុន្តែមិនមានការទទួលលខុសត្រូវណាមួយឡើយ ដោយរុស្ស៊ីចោទថាអ៊ុយគ្រែន តែអ៊ុយគ្រែនចោទដាក់រុស្ស៊ី។សាប់ប៉ូរីសាលជាតំបន់រោងចក្រនុយក្លុយអ៊ែធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបប្រសិនបើមានការផ្ទុះឆេះម៉ាស៊ីនប្រត្តិករនេះនោះគ្រោះមហន្តរាយនឹងកើតឡើងដល់នឹកស្មាន់មិនដល់កើតឡើង។ ក្រុមអធិការកិច្ច IAEA ដែលជាភ្នាក់ងារអាតូមិច អត្តរជាតិធ្លាប់បានឲ្យភាគីទាំងពីរបង្កើតតំបន់នេះជាតំបន់សុវត្ថិភាពរោងចក្រនុយក្លុយអ៊ែតែមិនបានសំរេចនោះទេ រហូតមានករណីនេះម្ដងទៀត។ នេះគ្រាន់ជាផ្នែកមួយប្រសិនមានការផ្ទុះមែននោះអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេគឺអ៊ុគ្រែន និងរុស្ស៊ី បន្ទាប់មកសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងពិភពលោកនិងមានគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *