ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីខៀវ កាញា រីទ្ធ ក្រសួងព័ត៌មាន ចុះត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលព័ត៌មាន (Media Center) នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខា រាជធានីភ្នំពេញ។

ឯកឧត្តម សុខ ប្រសិទ្ធិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការទី៥ សារព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយ នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ឆ្នាំ២០២២ បានអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តី ចុះត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលព័ត៌មាន (Media Center) ដែលជាទីតាំងសម្រាប់សម្របសម្រួល និងផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកទេសផ្សាយជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ ក្នុងដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤០ និង៤១ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ២០២២ នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខា រាជធានីភ្នំពេញ។001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *