ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ទ្បានFord និង​ ម៉ូតូ​សអមភ្ញៀវគណះប្រតិភូ….!

ភ្នំពេញ : មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរាចរណ៌មួយរវាងទ្បានFord និង​ ម៉ូតូ​សអមភ្ញៀវគណះប្រតិភូដែលមកប្រជុំអាស៊ាន ឧប្បត្តិហេតុនេះកើតឡើងនៅ​ស្ពាននាគ​ វត្តភ្នំ​ ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះមិនបណ្តាលឲ្យមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ទេ ហើយក៏មិនទាន់ដឹងថា តើ
ត្រូវដោះស្រាយ បែបណានៅទ្បើយដែរ អាស្រ័យលើច្បាប់ ។


អត្ថបទដោយ( កែម ម៉ូវ )ទំនាក់ទំនងផ្សាយព័ត៌មាន
តាមរយៈលេខទូរសព្ទ0969995651/
011520355

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *