ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះសីហនុ ដក់ស្រង់តំណរ រូបថត

❤សូមគោរព សម្តេច​ ពុក សម្ដេច គតិបណ្ឌិត ប៊ុនរ៉ានី ហ៊ុន សែន
ឯក ឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាអ្នក បន្តវេន លោកជុំទាវ
តែងតែយក់ចិត្តទុកដាកទៅលេីប្រជាជនខ្វះខាត គ្រោះទឹក ជុំជន គ្រោះរាំងស្ងួត គ្រោះអាគីភ័យ👍
មានក្រុមការងារជួយ សង្រោះជាប្រចាំការ ទីណាមានទុក្ខ ទីនោះមាន សម្ដេច ពុក ជានិច្ច មានតែ សន្តិភាពទេ មានអ្វី អ្វីទាំងអស់……
ខ្ញុំតំណាង ប្រជជន មានតែម្រាមដៃដប់ អគុណ សន្តិភាព នឹង ឈរ ក្រោម ដំបូល សន្តិភាព ❤

➡ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ០៩៦ ៩៩៩ ៥៦ ៥១
សូមអរគុណ និង អរព្រះគុណ🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *