ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឆ្នោតវៀតណាមដែលស្ថិតនៅ…!

បាត់ដំបង ថ្ងៃទី 3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 មានអ្នកលក់ឆ្នោតវៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូងឃុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងផ្ទះលក់ឆ្នោតវៀតណាមដែលជាប់ផ្ទះលក់ទូរសព្ទបានពិសិដ្ឋទីតាំងលក់ឆ្នោតវៀតណាមលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនខ្លាចដល់អាជ្ញាធរមិនខ្លាចដល់សមត្ថកិច្ចផ្គើនប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសុំឱ្យសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងលក់ឆ្នោតវៀតណាមនេះផងអត្ថបទដោយកែម ម៉ូវទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 070500010 / 011520355 សូមអរគុណ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *