ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

អាជ្ញាធរខ្វាក់ភ្នែក អីក៏ធ្វើឆ្កួតសូមជួយបកស្រាយ!

(គីរីវង់) មានភ្នំមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទន្លាប់ឃុំសោមស្រុកគីរីវង្សខេត្តតាកែវមានប្រជាពលរដ្ឋកាប់ព្រៃភ្នំយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិជន្លាប់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកខ្លះលក់ជាកុង 1កុង 10ម៉ឺនរៀលហើយប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជួយអ្នកកាប់ព្រីម៉ឺនក្នុងមួយកុងទៀតសុំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដីភ្នំត្រួតពិនិត្យមើលផងជាពិសេសលោកមេឃុំសោមត្រួតពិនិត្យមើលភ្នំផងលោកពូអស់ free អស់ភ្នំហើយលោកអត្ថបទដោយ

ចេញផ្សាយថ្ងៃទី 23 ខែតុលាឆ្នាំ 2022( កែម ម៉ូវ )ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 070500010/ 011520355 សូមអរគុណ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *