ព័ត៌មានជាតិ

មិនមែនសំណើចតាមភូមិទេហេហេ!

តាម account Facebook ដែលមានឈ្មោះ Kevin Phyo រៀបរាប់ទាំងហួសចិត្តផង និង អស់សំណើចផងថា៖ គ្នាគាត់ធ្វើមិនឃើញសាកបើខ្ញុំវិញមើល ៦ម៉ឺន។ នេះសបញ្ចាក់ថាប៉ូលិសចរណ៍ពិតជាបក្សពួកនិយមមែនៗ account ខាងលើនេះមិនបានបញ្ចាក់ថាទីតាំងណាគោលដៅណា នៅក្រុងភ្នំពេញ ឬក៏ក្រុងនៃខេត្តណានោះទេ! អង្គភាពយើងសូមសំណូមពរដល់បងៗមានកាតព្វកិច្ចពាក់ព័ន្ធមេត្តាធ្វើការដោយវិជ្ជាជីវៈខ្លួនផង កុំលំអៀង។ បំរើរាស្រ្តដើម្បីរាស្ត្រ កុំជ្រុលនិយមពេកទើបរាស្រ្តសរសើរស្រឡាញ់ពេញចិត្ត។ ម៉្យាងវិញទៀតមិនដឹងថាបងៗប៉ូលិសមួយចំនួនទៀតចឹងដែរឬអត់ទេ? សង្ឃឹងថាមានតែមួយចំនួនតូចចុះ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *