ព័ត៌មានជាតិ

កឋិន ទាន ដង្ហែចូល វត្ត!

👍ព្រះសីហនុ ❤កឋិន ទាន នៅវត្ត ស្មាច់ដែង 🙏សូមគោរព អញ្ចេីញ ពុទ្ធបរិសត័ ទីជិត ទីឆ្ងាយ សូមអញ្ចេីញចូល អោយបានច្រេីនក្នុងពិធីដង្ហែ កឋិនទាន

🙏ពិធីសូត្រមន៍ ថ្ងៃ សោរិ៍ ទី២២ ឆ្នាំ២០២២ ត្រូវនឹង ថ្ងៃសូត្រ មន៍ លោះដល់ព្រឹកឡេីង ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី២៣ ឆ្នាំ២០២២ ដង្ហែ កឋិនទាន ចូលវត្តស្មាច់ ដែង

➡សូមអញ្ចេីញ បងប្អូន ទីចិត្ត ទីឆ្ងាយ មេតាចូលរួមពិធី កឋិនទាននៅវត្ត ស្មាច់ ដែង អោយបានគ្រប់គ្នា ម្យ៉ាងទៀត សូមទទួលបុណ្យកោសល្យ ហេីយអមោទនា យកបុណ្យគ្រប់គ្នា ជួបតែពុទ្ធពរទាំង បួន🙏 អាយុ វណ្ណះ សុឃះ ពរលះ កុំបីឃ្លាន ឃ្លៀត ឡេីយ🌹

➡សូមទំនាក់ទំនង ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ០៧០ ៥០០ ០១០

ឫអាចចូលបច្ចយ័តាមលេខ ០៩៣ ៤៦២ ៦១៩
តាមរយ Wlng ០៤៦ ៣៣០ ៧៨ សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *