ព័ត៌មានជាតិ

តើឯកជនភាពមានសិទ្ធិត្រួសត្រាយទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីភ្នំដែរឬទេ?

ប៉ៃលិនថ្ងៃទី 16 ខែ 10 ឆ្នាំ 2022មានភ្នំមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរអិលឃុំអូរអិលស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានពិភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានដឹងថាភ្នំមួយនេះដែលមានម្ចាស់មិនស្គាល់ឈ្មោះតែដឹងថាម្ចាស់ដែលកាប់ត្រួសត្រាយព្រៃភ្នំយកភ្នំជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺជាអ្នកធំមួយសូមឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរឿងដីភ្នំជាពិសេសលោកមេឃុំអូរអិលចុះត្រួតពិនិត្យមើលផងខ្ញុំបាទ( កែម ម៉ូវ ) រង់ចាំការបកស្រាយពីលោកមេឃុំអូរអិលទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 070500010 / 011520355 សូមអរគុណ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *