ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

មួយ​សំណាញ់​ធំរបស់​ គយ-រដ្ធាករ​ ធ្វើ​អោយ​ក្រុម​អ្នក​ស្រាលាញ់​ម៉ូតូ ប្រមាណ​…!

នៅភ្នំពេញ ព្រឹកថ្ងៃទី 8 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022៚…មួយ​សំណាញ់​ធំរបស់​ គយ-រដ្ធាករ​ ធ្វើ​អោយ​ក្រុម​អ្នក​ស្រាលាញ់​ម៉ូតូ ប្រមាណ​២០០០គ្រឿង​ ​គាំង​វាចារ​គ្រប់​គ្នា🌚

៚ ​Team​ម៉ូ​តូធំ​ តម្លៃ​រ៉ាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ របស់​ក្រុម​ អ្នក​ស្រាលាញ់​ម៉ូតូ​កែរ​ឆ្នៃ​ ,តារា​Tik tokល្បីៗ តារា​ចម្រៀង​ ប្រមាណ​ជាង​២០០គ្រឿង​ ត្រូវ​បាន​ គយ​-រដ្ធាករ​ ស្ទាក់​ឃាត់​ ត្រួត​ពិនិត្យ​រក​ឯកសារ​ និង​ ពន្ធ🌚។ម៉ូតូ​ប្រមាណ​៨០%​ ក្នុង​ចំណោម​ម៉ូតូ​ប្រមាណ​២០០គ្រឿង​ ជាម៉ូតូ​អត់​ពន្ធ​ និង​មួយ​ចំនួន​បង់​ពន្ធ​ ទម្លាក់​ឆ្នាំ​🌚

ដោយ( កែមម៉ូវ )ហៅ( L12)ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 070500010/ 011520355

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *