ព័ត៌មានជាតិ

គោរពអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ…!

ដោយមើលឃើញ L 14 មានសុខភាពមិនល្អលោកអគ្គនាយក SL TV Online លោក ឡុងពាវ ព្រមទាំងលោកជំទាវ ហួត សុគា បានជូននូវថវិការមួយចំនួន។ ចំពោះថវិកានោះគឺសមល្មមនឹងថ្លៃព្យាបាល សារ៉ូមបី ផ្លោក និងថ្នាំដង្កូវថែមទៀត។
ខ្ញុំបាទ L 14 ព្រមទាំងភរិយាខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ លោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់សមាជីកសមាជីកាទាំងមូល។
ខ្ញុំសូមបួងសួងដល់វត្ថុសាកសិទ្ធក្នុងលោកជួយថែរក្សាលោកទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារលោកទាំងអស់ និង រកស៊ីទទួលទានកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខឥតឈប់ឈរ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *