ព័ត៌មានជាតិ

រណ្ដៅបូមខ្សាច់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅ….!

តាកែវថ្ងៃទី 5 ខែតុលាឆ្នាំ 2022 មានរណ្ដៅបូមខ្សាច់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិជំទាលភ្លោះឃុំព្រៃអំពួកស្រុកគីរីវង្សខេត្តតាកែវរណ្ដាវបូមខ្សាច់មួយនេះម្ចាស់ឈ្មោះបងស្វិតសព្វថ្ងៃត្បូងខ្សាច់យកទៅលក់ធ្វើឱ្យដីស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំង។សូមឱ្យប្រធានរ៉ែថាមពលលោកពូហេងវុធខេត្តតាកែវសូមត្រួតពិនិត្យមើលដណ្ដើមនេះផងរណ្ដៅបូមខ្សាច់មួយនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញរណ្ដៅនោះអត្ថបទដោយ (កែមម៉ូវ) ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ070500010- 011520355សូមអរគុណ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *