ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងល្បែង…!

ថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022ទីតាំងជល់មាន់សណ្ឋិតនៅភូមិនេសាគីរីឃុំសោមស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវសុំឱ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងល្បែងជល់មាន់នេះផងខ្ញុំបាទកែម ម៉ូវ)សូមសំណូមពរដល់លោកអធិការយុគសារ៉ាត់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកគិរីវង្សសូមជួយអន្តរាគមន៍ផងទានអត្ថបទដោយ(កែម ម៉ូវ)ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ 070500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *