ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

សម្ដេចក្រឡាហោមសខេង មិននៅស្ងៀមឡើយ

បច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនតែហាងកាហ្វេឬមួយក៏
តាមតារាងបាល់ទេជ្រាបចូលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេង
មិននៅស្ងៀមឡើយរឿងនេះលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យបោសសម្អាតឲ្យអស់ទូទាំង ២៥ រាជធានីខេត្ត ប្រុងប្រៀបអ្នកដែលចូលចិត្តលេងល្បែងស៊ីសងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអត្ថបទដោយ(កែមម៉ូវ)ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ។070500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *