ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

ឈ្មួញឈូសឆាយភ្នំយកដី….!

ថ្ងៃទី 12 ខែ 9 ឆ្នាំ 2022មានឈ្មួញឈូសឆាយភ្នំយកដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសូមឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដីភ្នំនៅភូមិចិនឃុំស្ទឹងកែវស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតសូមឱ្យចុះមើលផងភ្នំនិងព្រៃកាប់ឈូសឆាយអស់គ្មានសល់មិនដឹងថាគាត់មានខ្នងធំយ៉ាងណាទេបានគាត់ហ៊ានកាប់ព្រៃភ្នំយកដីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាទ L12 ហៅ(កែវម៉ូវ)សុំសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមើលផងភ្នំនិងព្រៃអស់ហើយអត្ថបទដោយ(កែមម៉ូវ)ហៅ L12
#ទំនាក់ទំនងថតផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 070 500010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *