ព័ត៌មានជាតិ ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គម

កុំចេះតាហ៊ាន!

✍️L16
នារីវ័យក្មេងអាយុ 19 ឆ្នាំ មានឈ្មោះថា ជុប ម៉ារីយុំ ជាខ្មែរឥស្លាម លេងTikTok ផ្ដេសផ្ដាស ពេលនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅទៅណែនាំដែលលេង TikTok សម្ដែងអត់មានកេរ្តិ៍ខ្មាស់ យកមកអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យា ដើម្បីកុំឲ្យលេង TikTok បែកស្លុយចឹងទៀត ថ្ងៃ១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *